Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. "Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji"
2. Załączniki:
· Zwrot oryginału właściwej licencji


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Bez odpowiedzi.


Podstawa prawna

art. 16 ust. 1 pkt.2 i ust 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji lub zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie posiadanego uprawnienia.