Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o wydanie wtórnika licencji wykonywanie transportu drogowego
2. Załączniki:
· Dokumenty potwierdzające fakt utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku wpisania takich okoliczności do wniosku.
3. Do wglądu:
· dowód osobisty


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

Opłata administracyjna za wydanie wtórnika licencji - wnoszona przed odbiorem dokumentu:
· w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - w wysokości 10 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji
· w innych przypadkach - w wysokości 25 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 40 pkt.1, art.41 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz § 8 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego
oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726 ).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę.