Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

DEKLARACJA uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Choszczno.


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ DS. KOMUNALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
pok. nr 06 , tel. (095) 765 93 37


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Nie wymaga odpowiedzi.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: § 10 ust. 1, ust. 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, (osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą) dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru określonego w punkcie I.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Kopię złożonej informacji (drugi egzemplarz), właściciel, zarządca lub użytkownik przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.