Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku"
2. Załączniki:
2.1 dla budynku istniejącego: kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej obejmującej nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy*, mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku*.
2.2 dla budynku w trakcie budowy: kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu*.
2.3 dla budynku prognozowanego: kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej*, mapa z projektem podziału*, mapa topograficzna w skali nie mniejszej niż 1:10 000*, kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu*. * właściwe należy podkreślić.
Kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Choszcznie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru mieszczącym się przy ul. Niedziałkowskiego 14.


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ Nieruchomości i Rolnictwa
pok. nr 3, tel. (095) 765 93 43


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

- Podstawa prawna: rozdział 8a, art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r., poz. 125).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego. Postępowanie nie dotyczy ustalenia numeracji porządkowej lokalom mieszkalnym i usługowym położonym w budynkach mieszkalnych.