Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy z bonifikatą

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, skierowany do Burmistrza Choszczna.


Opłaty

Opłata z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego odpowiada wartości prawa własności lokalu mieszkalnego pomniejszona o wartość bonifikaty.


Termin i sposób realizacji

Od 3 do 6 miesięcy.


Podstawa prawna

Art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje, uwagi

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje po spełnieniu łącznie warunków określonych w uchwale Nr X/132/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 sierpnia 2007r.